R-ZMO okresov Zvolen, Detva a Krupina

ZMOS

Mimoriadny 32. snem ZMOS

Uznesenia_prijaté_na_32._mimoriadnom_sneme_ZMOS_.pdf (869 kB)

Rada_ZMOS_-_Uznesenia_z_9._zasadnutia.pdf (1.61 MB)

Príprava a organizačné zabezpečenie 31. snemu ZMOS

Vážení členovia Rady ZMOS.

Predsedníctvo ZMOS na svojom zasadnutí 9. júna 2021 odporučilo Rade ZMOS schváliť uznesenie formou per-rollam k príprave a organizačnému zabezpečeniu 31. snemu ZMOS. Navrhované uznesenie  Rady ZMOS ruší uznesenie č. 113 z 22. septembra 2020, schvaľuje zvolanie snemu, delegačný kľúč a výšku vložného delegátov, členov Rady ZMOS a členov Kontrolnej komisie ZMOS za účasť na sneme a odporúča 31. snemu ZMOS prerokovať a schváliť návrh programu 31. snemu ZMOS, návrh rokovacieho poriadku 31. snemu ZMOS, návrh na zloženie pracovného predsedníctva a komisií snemu, informáciu    o  činnosti Rady ZMOS a Predsedníctva ZMOS po 30. sneme ZMOS, informáciu o činnosti odborných sekcií Rady ZMOS po 30. sneme ZMOS, návrh priorít 31. snemu ZMOS, návrh na uznesenie 31. snemu ZMOS.

Na základe vyššie uvedených skutočností Vám v prílohe zasielame materiál k hlasovaniu per-rollam, ktoré sa uskutoční v termíne od 10. júna 2021 od 12:00 hod. do 16. júna 2021 do 12:00 hod.

S pozdravom.

PhDr. Michal Kaliňák, PhD.

ústredný riaditeľ kancelárie ZMOS

Hlasovanie_per-rollam_31.snem_ZMOS_062021.pdf (633.23 kB)

ZMOS

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

ZMOS

ZMOS