R-ZMO okresov Zvolen, Detva a Krupina

R-ZMO

Združenie bolo založené ako občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní  občanov  v znení  platných  noviel.  V súčasnosti  je  registrované  v zmysle Zákona č.369/1990 Zb. v znení noviel podľa § 20b v registri združení obcí. Regionálne združenie miest a obcí okresov Zvolen, Detva a Krupina, združenie obcí tvorí 75miest a obcí, členov R-ZMO.

Združenie  je  dobrovoľným,  záujmovým,  na  politických  stranách    a hnutiach  nezávislým  združením  miest a obcí.

Združenie je reprezentantom a hovorcom združených miest a obcí.

            Za okres Zvolen sú členmi mestá Zvolen, Sliač a obce Babiná, Bacúrov, Breziny, Budča, Bzovská Lehôtka, Dobrá Niva, Dubové, Hronská Breznica, Kováčová, Vojenský obvod Lešť, Lieskovec, Lukavica, Michalková, Očová, Ostrá Lúka, Pliešovce, Podzámčok, Sása, Sielnica, Tŕnie, Turová, Veľká Lúka, Zvolenská Slatina a Železná Breznica.

            Za okres Detva sú členmi mestá Detva, Hriňová a obce Detvianska Huta, Dúbravy, Horný Tisovník, Klokoč, Korytárky, Kriváň, Látky, Podkriváň. Slatinské lazy, Stará Huta, Stožok, Vígľaš, Vígľašská Huta – Kalinka.

            Za  okres Krupina sú členmi mestá Krupina a Dudince a obce Bzovík, Cerovo, Čabradský Vrbovok, Čekovce, Devičie, Dolný Badín, Domaníky, Drážovce, Drienovo, Hontianske Moravce, Hontianske Nemce, Hontianske Tesáre, Horné Mladonice, Horný Badín, Jalšovík, Kozí Vrbovok, Kráľovce – Krnišov, Lackov, Ladzany, Lišov, Litava, Medovarce, Rykynčice, Selce, Sebechleby, Senohrad, Sudince, Súdovce, Terany, Trpín, Uňatín, Žibritov.

R-ZMO

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

ZMOS

ZMOS